26. 12. 21 Hochfest hl. Stephanus mit dem Kirchenchor